ELAN-groepspraktijk is een samenwerkingsverband tussen therapeuten en welzijnswerkers vanuit verschillende disciplines die elk hun eigen werkwijze hanteren.

Momenteel ook vacatures bij Elan-Groepspraktijk Merksem !

Zowel kinderen en jongeren, als volwassenen, koppels en gezinnen kunnen bij ons terecht voor:

•  Psychotherapie
•  Supervisie
•  Logopedie

•  Inspirerend wandel-gesprek
  Lichaamsgerichte coach
  Auticoach

Het is een bewuste keuze deze variatie aan deskundigheden samen te brengen in één praktijk. 

Het psychisch en lichamelijk welbevinden van mensen heeft immers vele aspecten die niet los kunnen worden gezien van elkaar.
Via inhoudelijk overleg, intervisie en samenwerking binnen projecten hopen we een verrijking te zijn voor elkaar... en op die manier voor jou/jullie.

We helpen jou/jullie graag je ELAN terug te vinden !

Bent u huisarts, leerkracht, begeleider, lichaamstherapeut, gezondheidswerker,... ?
Als dit voor onze cliënten/patiënten een meerwaarde kan betekenen staan we open voor overleg.

Heb je nog vragen of wil je een afspraak, dan horen we het graag ! (zie: 'Ons Team')

Hartelijke groeten,

Nanna De Jonghe, Greet Essing, Magali Renier, Els Taeymans, Mortada Bakach, Marjan Meyvis & Mathias Pauwels.